wersja polska wersja angielska
III Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE jest wydarzeniem kulturalno-edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym i wielokulturowym . Ideą festiwalu jest zainteresowanie szczególnie młodych ludzi współczesnym tworzeniem we wszystkich dziedzinach sztuki w oparciu o bogactwo tradycji kulturowej różnych narodów i grup etnicznych na świecie.
Festiwal ma na celu stymulowanie do kreatywności, aktywności i wspierania artystycznej twórczości amatorskiej młodych ludzi poprzez sięgnięcie do tradycyjnej kultury rodzimej i innych narodów. Jest płaszczyzną prezentacji młodych wokalistów, tancerzy, instrumentalistów, plastyków i fotografów eksperymentujących artystycznie w oparciu o folk, folklor i etno.

Organizatorami Festiwalu są Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO. W tegorocznym Festiwalu planujemy udział zagranicznych gości z Armenii, Azerbejdżanu, Bośni, Białorusi, Gruzji, Rosji, Ukrainy, Słowacji i Słowenii, z dalekiego Mozambiku i Autonomii Palestyńskiej oraz młodych artystów z Łodzi, województwa łódzkiego i z różnych regionów Polski.
FOLKOWE INSPIRACJE to festiwal nowatorski ze względu na różnorodność form edukacji międzykulturowej i znaczący, aktywny udział młodzieży w wydarzeniach Festiwalu oraz współczesne spojrzenie młodych ludzi na kulturę wywodzącą się z nurtu narodowych tradycji, ujęte w festiwalowych hasłach: „Łączy nas folk!” i „Folk jest OK!”
Festiwal wyróżnia się spośród wielu innych tego typu wydarzeń interesującymi i różnorodnymi działaniami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży. Są to: warsztaty edukacyjne i artystyczne, pokazy multimedialne i filmowe, wystawy, prezentacje kultury regionów i narodów z różnych stron świata oraz koncerty na scenach festiwalowych. Podczas FOLKOWYCH INSPIRACJI odbywa się konkurs pod nazwą ZŁOTA ŁÓDKA. Młodzi wokaliści, zespoły taneczne i instrumentalne oraz artyści-plastycy i fotografowie stają się laureatami ZŁOTYCH, SREBRNYCH i BRĄZOWYCH ŁÓDEK. FOLKOWE INSPIRACJE to również pole działania dla grupy wolontariuszy - młodzieży i dorosłych, którzy są zainteresowani wspieraniem twórczości i wydarzeń kulturalno-artystycznych. Wokół Festiwalu skupiona jest również młodzież akademicka, która kreuje i realizuje część programu festiwalowego. Bardzo istotną cechą Festiwalu jest jego obecność w różnych miejscach przestrzeni miejskiej, istotnych na mapie kulturowej Łodzi.

Festiwal odbywa się w: Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, w łódzkiej Manufakturze i na Księżym Młynie, na ulicy Piotrkowskiej i w muzeach oraz w Klubie WYTWÓRNIA, planujemy również zaznaczyć naszą obecność w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

III Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE honorowymi patronatami objęli: Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Markijan Malskyj, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Festiwal realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Centrum Kultury oraz Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Niech łączy nas folk! Serdecznie zapraszamy na FOLKOWE INSPIRACJE!

Dyrektor Festiwalu

Adam Kocher
Łódź, maj 2013 r.
Patronat honorowy Projekt dofinansowany przez:
     


<
Patronat medialny: Sponsorzy
               


Nasi partnerzy: